ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

About Cümleleri


about cümleleri"About" kelimesinin en bilinen karşılığı "hakkında" dır; fakat bunun yanı sıra "dair", "ilişkin" anlamları da bulunmaktadır. Bu kelimenin bir diğer karşılığı da "yaklaşık" tır.
Aşağıda "about" ile yapılmış cümlelerle bu kelimenin kullanım şekillerini görebilirsiniz:

He often tells jokes about dumb blonds. --> O, sık sık aptal sarışınlar hakkında şakalar yapar.

She has anxiety about the future. --> Onun geleceğe dair korkuları var.

What's that book about? --> Bu kitap ne hakkında?

The movie is about the American civil war. --> Bu film Amerikan iç savaşı üzerine.

We have a discussion about love. --> Biz aşk üzerine tartışıyoruz.

She has a phobia about spiders. --> Onun örümcek fobisi var.

I am happy about my decision. --> Kararıma dair mutluyum.

He was still unsure about what he should do. --> O, ne yapması gerektiği konusunda hâlâ emin değil. (O, ne yapması gerektiği konusunda belirsizliğini koruyor)

We are now certain about our decision to move. --> Bizim taşınma konusundaki kararımız kesin.

I don't care about your opinion! --> Senin fikrinle ilgilenmiyorum. (Senin fikrin beni ilgilenmiyor)

She always dreams about winning the lottery. --> O, daima piyangoda kazanma düşü kuruyor.
He taught us all about biology. --> O, bize biyoloji hakkında her şeyi öğretti.

It's all about having fun. --> Hepsi eğlenceye dair.

I can't do anything about it. --> Bu konuda bir şey yapamam.

There's nothing we can do about it. --> Onunla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok.

What exactly didn't you like about the play? --> Partiye dair tam olarak hoşuna gitmeyen neydi?

There is a deep sadness about him. --> Ona ilişkin derin bir acı var.

There's something strange about him. --> Ona dair garip bir şey var. (Onda garip bir şey var)

Could you make me some coffee too, while you're about it? --> Onun üzerindeyken, bana da biraz kahve yapar mısın? (Hazır ordayken, bana da biraz kahve getirir misin)

How shall go about solving this problem? --> Bu soruna nasıl (bir) yaklaşım getireceğiz?

How about a cup of tea? --> Bir fincan çay nasıl olur? (Bir fincan çaya ne dersin)

He's about 1.90 m. tall. --> O, yaklaşık 1.90 m. Boyunda.

I gave the report about two months ago. --> Raporu yaklaşık iki ay önce verdim.

Selma must be about somewhere. --> Selma buralarda bir yerde olmalı.

Ayşe was about to leave, when Tamer arrived. --> Tamer geldiğinde Ayşe gitmek üzereydi.

We're just about to have diner. --> Biz de tam akşam yemeğine oturmak üzereydik.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

Although Cümleleri


Any Cümleleri


Comparative Cümleleri


How Many Cümleleri


Prefer Cümleleri


Too Cümleleri


sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Would Rather


Gerçek Anlam Cümleleri


Never Cümleleri


Look Like Cümleleri


Although Cümleleri


For Cümleleri


Reported Speech Cümleleri


Yani Cümleleri


Imperatives Emir Cümleleri


Past Continuous Tense Soru Cümleleri


Fakat Cümleleri


Teklif Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.